İş Güvenliği Uzmanı

isguvenligi-uzmani.jpg

İşyerlerinizde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı ve çalışanların daha güvenli çalışma ortamlarında faaliyet gösterebilmesi açısından alınabilecek tedbirleri analiz etmek ve sunacaktır.

1.İşyerinizde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunulacaktır.

2.Personelinize, ekipmanıza veya işyerinize zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapılarak işverene önerilerde bulunulacaktır.

3.İçinde bulunulan yılda meydana gelen olay ve eksiklerin tamamlanması açısından bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlanacaktır.

4.İş kazalarını önlemek amacıyla gerekli yerlerde kullanılabilecek iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile ilgili önerilerini firmanızın onayına sunularak uygulaması kontrol edilecektir.

5.İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapılarak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlayıp uygulamaların takibi yapılacaktır.

6.Çalışma ortamınızla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını gerekli önlemlerin alınması, ve eksiklerin tamamlanması adına, çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlanacaktır.

7.Genel iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri firmanıza yazılı olarak bildirilecektir.

1 İLGİ FOTO ALTI LOGO SİYAH